Digital skola

Har du någon gång swipat en president? Pausat ett grundämne? Lärande flyttar in på den digitala arenan. Vårt uppdrag var att visa att även ett anrikt läromedelsförlag som Gleerups kan vara i den digitala täten. Hur vi gjorde det? Genom att låta eleverna visa vägen.

Bakgrund

Den svenska skolan är i kris. Det öppnar vägen för nya och innovativa lösningar för att vända trenden med försämrade studieresultat. Det sätter nya läromedelsföretag som specialiserar sig på digitala läromedel i gynnsam sits - och sätter press på etablerade läromedelsförlag som Gleerups.

Utmaning

Hur får man ett läromedelsförlag grundat 1826 att framstå som längst fram i det digitala, samtidigt som man bibehåller positionen som pedagogisk auktoritet och utvecklare av kvalitetsläromedel?

Lösning

Genom att sätta eleven och kunskaperna främst säger Gleerups det självklara – att det digitala bara är ett verktyg. Lika enkelt som effektivt. Och det är precis vad lärarna vill höra.

Resultat

På SETT-mässan (Scandinavian Educational Technology Transformation) var det trångt i Gleerups monter när det nya digitala visades upp. Lanseringen fortsätter under 2017.