Ett ranelidskt kärleksbudskap

Cykelöverfarter, världens starkaste budskap och en poetisk Malmöpåg. När de tre faktorerna kombineras skapas film- och affischmagi, hela vägen från Sallerupsvägen till Pildammarna. 

Det var i alla fall vad som hände när Malmö Stad bad oss om hjälp för att berätta om stadens nya cykelöverfarter.

Utmaningen: att presentera viktig – men torr – kommunal information för Malmöborna på ett nytt, roligt och intressant sätt. 

Lösningen: att hitta en röst som på ett poetiskt, och pedagogiskt, sätt kunde sjunga kärlekens och överfarternas lov – att bilar stannar och cyklar cyklar.

Det finns en miljon människor som hade kunnat berätta om de nya cykelöverfarterna, men bara en person som kan göra det så melodiöst och kärleksfullt på felfri ranelidska… och det är förstås Björn Ranelid själv. Det är ett faktum.

Kampanjen rullades ut i mitten av augusti 2017 på lokala biografer, i sociala medier och på affischtavlor över hela stan. Den fick ett stort genomslag i lokalpressen och blev en omedelbar snackis. Folk hörde till och med av sig med önskemål om att få köpa en egen print av reklamaffischen. 

Det enda som behövdes var en fåtölj och världens starkaste kärleksbudskap.

Så enkelt kan det vara. Bara man är tydlig.