Filmer om himmelska konstverk skapar dialog

Ibland behöver du gå utanför det initiala uppdragets ramar för att uppnå önskat resultat.  Det var precis vad vi gjorde i dokumentationen av konstprojektet Råängen.

I Brunnshög i nordöstra Lund pågår flera nyskapande och ambitiösa byggprojekt. De närmaste 30 åren kommer dessa bidra till betydande förändringar i området. 

De som äger marken och finansierar projekten är Lunds domkyrka. Kyrkan vill i samband utvecklingen av området skapa samtal och en öppen diskussion kring projektet, hur vi lever och långsiktigt vidga samhällets syn på stadsplanering. 

Projektet inleddes med temporära installationer av den brittiske konstnären Nathan Coley i centrala Lund och Brunnshög. Den första installationen placerades direkt utanför Lunds domkyrka. Verkets upplysta textrad ”Heaven is a place where nothing ever happens” (plockat från en gammal låt med Talking Heads) skapade genast uppmärksamhet och engagemang bland människor som passerade det.  

FEW film fick initialt i uppdrag att göra intervjuer med domkyrkoförsamlingens kaplan och projektets curator, om konstverket och Brunnshögsprojektet. Men under inspelningarna togs ett spontant beslut att gå utanför uppdragets ramar och istället intervjua människor som stannade till framför konstverket.

Det visade sig vara ett lyckat grepp som uppskattades av både kyrka och konstnären Nathan Coley – och som framförallt bidrog till att skapa ytterligare diskussion och samtal kring verket och ämnet.   

  – Jag får hela tiden förfrågningar om att medverka i den här typen av kortvideos och de är aldrig bra. Man misslyckas nästan alltid med att utnyttja tillfället till att ta sig an den bakomliggande idén kring en skulptur. Istället dokumenterar man enbart dess existens. Men den här filmen berättar något mer om vad verket kan betyda och varför det finns, säger Nathan Coley. 

I sommar uppfördes den andra installationen i projektet i Brunnshö – som en föraning om vad som komma skall. Verket "And We Are Everywhere" är utformad i något som kan likna en provisorisk kyrka i ett flyktingläger. I vårt reportage nedan kan ni höra bland andra Nathan Coley och Johan Tyerberg, biskop i Lunds stift berätta om verken och projektet.