Strategi för rätt stämning vid rätt tillfälle

Smart phones, sociala medier och våra försök att frysa de mest minnesvärda middagsstunderna har gjort att dukningen, och det som finns på bordet snart är lika viktigt som det som ligger på tallriken. 

Med den insikten som grund skapades en ny budskap- och designplattform samt produktstrategi för Duni. 

Genom att strukturera Dunis produkterbjudanden för dukar och servetter i tre segment kunde vi förverkliga varumärkets potential och förtydliga möjligheterna att höja måltidsupplevelsen och göra den extra minnesvärd.  

Uppdelningen i tre segment – GO, JOY och WOW – förstärkte betydelsen av deras övergripande koncept, Goodfoodmood, och gör det mycket enklare för konsumenten att välja rätt produkt för rätt tillfälle. 

Den nya budskaps- och designplattform befäste Dunis premiumposition inom kategorin och kommer ligga till grund för deras kommunikation de kommande åren. 

Brand Strategy / Concept Development / Film

Vid frågor kontakta

Martin Behm, Strategic Director & Planner
Telefonnummer: +46 735 19 04 82