I huvudet på 100 skånska marknadschefer

Vad driver en marknadschef i Skåne? Vilka är de största utmaningarna och vilka krav kommer att ställas på framtidens kommunikationsbyråer? Ja, det undrade vi också. Men istället för att killgissa kontaktade vi över 100 av de främsta marknadscheferna i  Skåne för att få svar på hur det verkligen låg till. Nu släpper vi rapporten från undersökningen. 

Varför väljer stora globala och nationella företag att placera sitt huvudkontor i Malmö framför Stockholm, Göteborg och Köpenhamn? För lokalpatrioten är det kanske en självklarhet men även den som försöker se regionen från ett utifrånperspektiv hittar uppenbarligen unika förutsättningar som företag vill ta till vara på och utnyttja.

De senaste åren har vi sett en trend av att allt fler bolag flyttar sina kärnverksamheter och huvudkontor till Malmö. Om vi spolar tillbaka bandet till början av 00-talet är det ett hundratal bolag som gjort den geografiska omorganisationen. IKEA, Oatly, IKANO Bank, Orkla, Aller Media, Findus, IBM och Peugeot är bara några av de stora bolag som flyttat till Malmö de senaste åren.

Det förändrar förutsättningarna och kraven på andra lokala företag som levererar varor, tjänster och service till dessa bolag. Det skapar också nya möjligheter för affärer, komptensutveckling och samarbeten som inte varit möjliga tidigare. 

Gång på gång påminns vi om att vi befinner oss i en av världens mest innovativa affärsregioner just nu. När amerikanska affärstidningen Forbes för ett par år sedan listade världens mest innovativa städer hamnade Malmö tillsammans med Lund på en fjärde plats, endast slagna av San Francisco, Eindhoven och San Diego.

För regionen är ekonomisk tillväxt avgörande. Här finns uppenbart en stor potential. Och det är förstås lovande. Men om företag ska kunna ta steget och mäta sig med lönsamma kommersiella verksamheter världen över behövs kommunikation. 

Det är genom kommunikation du kan påverka och skaffa dig fördelar gentemot dina konkurrenter. Där fyller vi och andra lokala kommunikationsbyråer en viktig funktion tillsammans med marknadsavdelningarna på dessa företag. 

För skillnaden mellan framgång och misslyckande ligger många gånger i förmågan att paketera och sälja ditt varumärke. I en värld överfull på uppmärksamhetsunderskott. 

De senaste månaderna har Vadis Research på uppdrag av FEW och Great Agency genomfört en omfattande kvalitativ undersökning bland regionens marknadschefer. Vi ville ta pulsen på kommunikationsbranschen i Skåne och samtidigt lära oss om hur samarbetet mellan marknadschefer och kommunikationsbyråer kan utvecklas på nya spännande sätt. 

Resultatet av undersökningen har vi sammanställt i en rapport. I en serie artiklar kommer vi att publicera utdrag från rapporten. 

Vill du läsa hela rapporten? Skriv ett mail till jonna.akesson@fewagency.se så bokar vi tid för en kaffe.