Inhouse är i huset

Inhouse-byråernas vara eller icke-vara kommit har gått i vågor genom åren. Senaste tiden har vi befunnit oss på en uppvåg och och flera stora svenska bolag har även gjort framgångsrika satsningar på just inhouse-avdelningar. Det är ingen djärv gissning att vi kommer se ännu fler satsningar de närmaste åren.

Det är inte svårt att hitta exempel på svenska bolag där stora investeringar i inhouse-avdelningar varit nyckeln till succé. Klarna och våra grannar på Oatly, nyligen utnämnda till ett av världens mest innovativa bolag, är två lysande exempel på företag som med skarp kommunikation gjort enorma förflyttningar och vänt upp och ner på hela branscher. Deras interna kompetens har spelat en stor roll men även förståelsen av att jobba integrerat med externa resurser.

En begåvad inhouse-avdelning och en företagsstruktur med korta avstånd mellan marknadsavdelning och ledning ger snabba beslutsprocesser. Det i sin tur ger möjligheter att skapa kommunikation i den höga hastighet som ofta krävs idag.

Vad som är viktigt att poängtera är att båda dessa bolag är relativt unga i sin nuvarande form. Framförallt har de lyckats placera kommunikation, varumärke och produkt i centrum för hela verksamheten.

Alla bolag ser inte ut på det sättet och har därför andra större utmaningar för att lyckas skapa en framgångsrik inhouse-avdelning. Kanske behöver de göra om hela den interna strukturen innan det kan bli aktuellt med en fullständig kommunikationsbyrå internt.

72% av de tillfrågade marknadscheferna i vår undersökning säger att de har någon form av inhouse-avdelning idag.

Men någon större trend med mer ansvar hos inhouse-avdelningar verkar inte ha nått Skåne i lika stor utsträckning ännu. De flesta marknadschefer, 6 av 10, ser ett oförändrat ansvar gentemot externa byråer.

Bland de bolag som ännu inte har en inhousebyrå är det endast 10% som uppger att de har planer på att starta en sådan det närmaste året. Motivet som anges är framförallt att man är för få och för att man har behov av expertis och specialister.

– Vi ska göra det vi är bra på. Och anlita expertis för de sakerna vi inte är lika bra på, som en marknadschef i undersökningen beskriver det.

Vår hypotes är att stora delar av den mer vardagliga produktionen långsiktigt flyttar inhouse medan den strategiska och kreativa expertisen samt mer avancerad produktion, exempelvis film, köps in från externa specialister.

Vad tror du? Söker du som marknadschef någon att bolla tankar och idéer om dagens eller framtidens utmaningar? Vill du fortsätta diskutera frågor likt dem i vår undersökning? Gå med i vårt nätverk för marknadschefer genom att skicka in en intresseanmälan till network@fewagency.se