Reklam-Malmö tar hjälp av stans ungdomar

Representanter för medverkande arbetsplatser i #MlmOp. Ovan fr. v.: Sara Ponnert, Media Evolution. Anne Ketelsen, FEW. Martin Behm, FEW. Per Hallin, ID kommunikation. Nedan fr. v.: Pia-Karin Åkesson, ID kommunikation. Marcus McKinley, FEW. Aurora Percovich Gutierrez, Media Evolution. Kristoffer Åkesson, KAN. Saknas på bild: Sara Astner, FEW och Klas Tjebbes, KAN.

En grupp gymnasieelever i Malmö tar i sommar första steget för att rädda reklambranschens framtid. Genom det nystartade mångfaldsinitiativet #MlmOp kommer ungdomar från hela Malmö få praktikplats på några av stans största kommunikationsbyråer.

Kommunikationsbranschen kritiseras ofta för sin ”gubbighet” och bristande mångfald vilket på lång sikt riskerar att underminera hela branschen. Det vill initiativet #MlmOp (Malmö Open) förändra.

Syftet med #MlmOp är att öppna dörren till arbetslivet för fler och samtidigt verka för större mångfald i branschen. Initiativet är ett samarbete mellan Malmö stad och byråerna FEW Agency, ID kommunikation, KAN samt Media Evolution.

– Nästan hälften av Malmöborna har utländsk bakgrund, men det avspeglas inte bland byråerna. Vi behöver en större mångfald för att säkra upp vår framtida kompetens och locka de bästa talangerna till vår bransch, säger Marcus McKinley, en av initiativtagarna till #MlmOp.

Mellan den 19 juni och 7 juli kommer 20 gymnasieelever praktisera på de tre byråerna och Media Evolution. Uppdragen som de ska lösa kommer från Malmö stads kulturförvaltning.

– Det är vårt ansvar att locka alla typer av Malmöbor till våra verksamheter och arrangemang. Vi har gett gymnasieeleverna uppdrag som bygger på riktiga utmaningar vi står inför, till exempel hur ska nya målgrupper upptäcka våra bibliotek och hur kan vi locka fler evenemang till Malmö, säger Dick Fredholm, kommunikationschef på Malmö kulturförvaltning. 

#MlmOp bygger på #SthlmOp (tidigare Stockholm Open) som startades 2015.
– När jag flyttade ner från Stockholm till Malmö tog jag med mig mina erfarenheter från att ha arbetat med #SthlmOp på min gamla byrå. Jag såg att potentialen var minst lika stor i Malmö och behovet om möjligt ännu större, säger Martin Behm, Strateg & planner på FEW och en av initiativtagarna till #MlmOp. 
Läs mer om mångfaldsprojektet i Resumés artikel här.

Arbetsplatserna ställer upp ideellt tillsammans med studenthandledare från Malmö högskola. Ung i Sommar/PraktikMalmö har stått för rekryteringen av ungdomarna.

Medverkande företag  
KAN 
ID kommunikation 
FEW Agency 
Media Evolution

För mer information:

Anne Ketelsen
Projektledare #MlmOp
Telefonnummer: +46 706 76 34 25
E-postadress: anne.ketelsen@fewagency.se