Sommarpraktikanter skapar valkampanj för Malmö stad

I mitten: Sara Astner och Martin Behm från FEW samt några av deltagarna i årets #MlmOp.

Den här veckan drar vi igång andra upplagan av #MlmOp – Malmö Open. Initiativet är ett samarbete mellan regionens främsta kommunikationsbyråer, Malmö stad och Malmö universitet. Syftet är att få in fler unga på arbetsmarknaden och samtidigt öka mångfalden inom reklambranschen.

– Bra och lyckad kommunikation speglar samhället. Men för att kunna göra det behöver vi som skapar kommunikationen bestå av olika sorters människor med olika insikter, erfarenheter och bakgrunder, säger Martin Behm, strateg på FEW och initiativtagare till #MlmOp.  

Under tre veckor, 18 juni till 6 juli, kommer 15 ungdomar från Malmö att praktisera på tre av södra Sveriges främsta kommunikationsbyråer: FEW, KAN och ID kommunikation. På uppdrag av Ung i sommar, Malmö stad, ska de skapa en reklamkampanj med målsättningen att öka valdeltagandet bland första- och andragångsväljare. 

Till sin hjälp har eleverna handledare på kommunikationsbyråerna samt studentcoacher från produktionsledarutbildningen på Malmö universitet. 

I det senaste riksdagsvalet var valdeltagandet i Sverige i genomsnitt 85,8 procent. I Malmö var det 79,7 procent. Dessutom hade några av kommunens valdistrikt lägst valdeltagande i hela landet: Herrgården hade 51,9 och Hermodsdal-Gullviksborg 48,2 procent.  

2016 beslutade Malmö stad därför att ett ökat valdeltagande ska vara ett centralt mål. #MlmOp är en del av den satsningen. 

– För att kunna ställa krav, förändra och hålla beslutsfattarna ansvariga behöver du också vara med och utse dem. Annars kommer de inte att lyssna. Dessutom är det ett val också att avstå från att rösta. Genom att inte delta låter du andra bestämma åt dig och över dig, säger kommunalrådet Nils Karlsson (MP), som har ansvar för demokratifrågor på Malmö stad. 

Om vissa grupper i samhället inte deltar i den demokratiska processen kan den långsiktiga konsekvensen bli ett ömsesidigt bristande förtroende, menar Nils Karlsson.

– Samhället är det vi skapar tillsammans. Den som inte deltar kommer i förlängningen inte heller känna ansvar för samhället. Ett utanförskap uppstår och det kan vara väldigt svårt att bryta det.


Från vänster: Alexandra Wennheden från KAN samt Duran Timocin, Sara Astner och Martin Behm från FEW.

Om #MlmOp 2018
#MlmOp har en förlaga i Stockholm Open (#SthlmOp) som startades 2015 på initiativ av Maja Bredberg, Lamin Sonko och David Orlic. 2017 tog Martin Behm på FEW initiativet till Malmö. Syftet är att få in fler unga på arbetsmarknaden och öka mångfalden inom kommunikationsbranschen.