Svärdet som blev en schweizerkniv

För många marknadschefer är balansen mellan kortsiktigt sälj och långsiktigt varumärkesbyggande en av de hårdaste nötterna att knäcka idag. I det andra utdraget från vår rapport "I huvudet på 100 skånska marknadschefer" tittar vi närmare på utmaningarna för dagens marknadschefer. 

Utmaningarna finns inte bara externt utan även internt. Hur övertygar du ledningen om att tänka långsiktigt och visar att investeringarna är lönsamma och ger resultat på en allt snabbare och mer förändringsbenägen marknad? Hur argumenterar du för en tioårig investering när både marknadsavdelning och ledning kanske gått vidare till andra uppdrag redan efter en tredjedel av tiden på en allt mer rörlig arbetsmarknad?

Kanske kommer framtidens marknadsavdelningar styras av flera marknadschefer med olika ansvarsområden och en övergripande visionär marknadsdirektör i toppen. 

För rollen som marknadschef har definitivt förändrats det senaste årtiondet. Om du i början av 00-talet investerade i print och tv samt köpte digitala banners måste du idag förhålla dig till många fler annonsmöjligheter och kommunikationskanaler, content, influencers, PR och sociala medier. Samtidigt som du troligen fortfarande har ett behov av traditionella medieinköp.

Förutom balansen mellan sälj och varumärkesbyggande är teknikval, mediemix och koordineringen av externa byråer det som marknadscheferna upplever som störst utmaningar.

Om det tidigare räckte med ett skarpslipat svärd behöver du snarare ha en eller flera kommunikativa schweizerknivar idag. Eller som en av de tillfrågade marknadscheferna i undersökningen beskrev det: 

– Det är mycket jobb med att få de olika plattformarna att fungera då de ändras hela tiden. Det svåraste är att veta exakt vad som fungerar och ger resultat. Vad är bäst? Att synas i digitala kanaler eller på mässor och events exempelvis. 

Hur navigerar du i en ny miljö där beprövade sanningar ifrågasätts? Från brand management till customer experience. Hur lyckas du vara relevant i leveransen av ditt varumärke där det verkligen gäller? Det finns inte en enkel universal lösning. 

Idag anser 7 av 10 skånska marknadschefer att den interna kompetensen inte är tillräcklig för att ta sig an kommande kommunikativa utmaningar. Tittar vi på de bolag som enbart jobbar med B2B är siffran ännu högre, 8 av 10. Det som framförallt efterfrågas hos en byrå är digital kompetens. 28% av de tillfrågade anser att de behöver extern hjälp för att lösa olika former av digitala utmaningar.

Om kompetensen ska hämtas från en fullservicebyrå eller från flera mer specialiserade byråer råder det delade meningar om. Det är mer eller mindre dött lopp mellan de som föredrar en specialistbyrå (54%) och de som föredrar en fullservicebyrå (46%). 

Oavsett vilken byrå som väljs är det tydligt att marknadschefer och byråer måste dela världsbild kring vart affären är på väg och tillsammans utforska nya vägar och möjligheter för kundresan för att lyckas. 

Vill du läsa hela rapporten? Skriv ett mail till jonna.akesson@fewagency.se så bokar vi gärna tid för en kaffe.